Undervisningsmetodik

Undervisnings- og mødemetoder med afsæt i forumteatrets metodik

 

 

Formidling, undervisning, sprogundervisning, dialogmøder.

 

 

 

Forumteater er en uudtømmelig inspirationskilde til at udvikle samspil og aktiverende møde- og undervisningsformer. Forummetoden er skabt til at arbejde med temaer og dilemmaer, som er aktuelle for deltagerne. Der skrues op for indlevelse, humor og interaktion.

 

 

 

Blandingen af iscenesættelse, diskussion og refleksion gør det muligt at oversætte teori til praksis. Sprog og handling følges ad fordi kropssprog og konkrete fysiske handlinger inddrages.

 

 

 

Vi udvikler nye metoder i fællesskab og målretter det til dine deltagere. Vi deltager i din daglige praksis og afprøver metoderne sammen med dig og dine deltagere.