Tematiseret teatersport

Kontakt, energi og arbejdsglæde

Teatersport er en metode til at udforske det spontane samspil.

Udbyttet er opdagelsen af nye sider af kollegerne og oplevelsen af sammenhold, samspil og fælles humor.

I teatersport dyster flere hold mod hinanden i nogle forskellige discipliner. Disciplinerne som holdene skal prøve kræfter med hentes fra de teorier og udviklingsmodeller virksomheden anvender. Det kan f.eks. være ledelsesprincipper, teamteori eller kulturmodeller.

 Det gælder for holdene om at lave den bedste scene uden at forberede sig først. Det lader sig kun gøre gennem et intenst samarbejde med lydhørhed, engagement og gensidig tillid, Et samspil hvor der erhøjt til loftet, det er tilladt at dumme sig, man har respekt for hinandens professionalisme, man udnytter forskellighederne og udforsker fordomsfrit hinandens ideer og refleksioner. De samme ingredienser, der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø.


 

Processen

Det hele begynder med træning i teatersportens samspilsprincipper.

Derefter deles deltagerne i hold, som dyster mod hinanden i to halvlege.

I første halvleg får holdene point af skiftende dommerhold. I anden halvleg kåres vinderen af publikum. Alle får en funktion, men der er forskellige måder, man kan deltager på.

 

 

Eksempel: Teatersport som teamtræning.

Formålet er at skabe teamspirit og energi i en let og uhøjtidelig stemning.

Deltagerne formulerer nogle aktuelle praksissituationer, der udfordrer teamsamarbejdet. Situationerne udspilles derefter under særlige omstændigheder, som f.eks. forskellige teamkulturer, skiftende teamtilstande eller projektfaser.

For at matche hverdagens vilkår øges kompleksiteten under vejs.

 

 

Eksempel: Teatersport om faglige temaer

Formålet er at finde nye perspektiver på faglige tematikker og problemstillinger

og at skelne mellem hvad der er vilkår og hvad medarbejderen selv kan påvirke.

Deltagerne formulerer nogle fagligt udfordrende problemstillinger.

Der udvikles forskellige discipliner som f.eks. etiske og værdimæssige dilemmaer, afbalancering af relationen til intressenter ogsamarbejdsparter eller ambivalenser i forhold til at agere i en professionel rolle.