SCKK - Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

         

Forumteaterforestillingen "Fra Fravær til Nærvær" på SCKK's Konference 2009: Forestillinger om Staten

Gennem forestillingen blev det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads meget nærværende.

Nærværskulturen blev anskueliggjort i teatersalen og blev genstand for en spændende dialog.

 

Svend Erik Røpke Johansen, Seniorrådgiver