Københavns kommune

Socialforvaltningen i København

Vi tænkte Forumteatret ind som afslutningen på et kursusforløb. Vi kaldte det "evaluering i praksis".

Formen gav mulighed for at prøve deltagernes analysefærdigheder af i en kontekst, der ligner praksis.

Vi synes, at teatret gav os et troværdigt billede af deltagernes udbytte af kurset.

Samtidig virkede teatret som en repetition, så evalueringen ikke blev instrumentel men lærende. 

Forumteatret gav tilbagevendende deltagerne "genkendelsens grin" - et godt klima for læring og et klima

som enhver arrangør gerne vil have med som et positivt biprodukt.

 

Thomas Lund, Udviklingskonsulent,