Forumteater: Generalprøve på virkeligheden

Forumteater er dialogteater. Udbyttet er fælles forståelse af andres perspektiver, behov og måder at handle på. Dialog med publikum veksler med konkret handling på scenen. Forumteater er velegnet til at skabe kontakt og klarhed i kulturelle og samspilsmæssige problematikker.

 

Processen


Skuespillere præsenterer et aktuelt dilemma, der udvikler sig til en konflikt. Når konflikten er på sit højeste, afbrydes spillet og publikum interviewes om deres indtryk af situationens udvikling. tilskuerne opfordres til at komme med input til hvordan man bedst kommer videre på en konstruktiv måde. Skuespillerne afprøver derefter publikums ideer - eller tilskueren går selv på scenen og viser hvordan, de synes, der skal handles i den aktuelle situation. Under forestillingen veksles mellem spillet på scenen og fælles refleksion og samtale. Temaet er udvalgt på forhånd, men publikum bestemmer hvilke handlestrategier, der skal afprøves.

 

Playback


Forestillingens anden runde foregår ofte som playback. Her iscenesættes de situationer tilskuerne nu ønsker at se. Når problemstillingen er formuleret, instruerer tilskuerne skuespillerne i hvordan problemet skal fremstilles på scenen.
Igen afprøves forskellige handlestrategier afbrudt af samtale og eftertanke.

 

Eksempel med lederudvikling som tema


Deltagerne formulerer dilemmaer, der udfordrer deres lederskab.
Dilemmaerne udspilles under skiftende former for pres og grader af kompleksitet.
Det kan f.eks. handle om at tage det lederskab, som medarbejderne endnu ikke
rigtigt har givet lederen, om at udvikle lederens kernekompetencer eller om at træne den coachende leder.